Αναρτήσεις

Μια ωραία παρέα: επίθετο και ουσιαστικό!

Μπορώ να τα πιάσω! Είναι ουσιαστικά! (Β' τάξη - κεφ. 9)

Προπαίδεια...αυτό το βάσανο! (Β' τάξη - κεφ. 24-29)